چهارشنبه 12 اسفند 1394 2294

شیوه نامه برگزاری دوره انگلیسی دانشگاهی برای اعضاء هیأت علمی بررسی شد

در سیزدهمین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه که سوم اسفندماه جاری با حضور رییس دانشگاه و اعضای شورا برگزار شد، دکتر خاجی از بازدید هیأت بلندپایه دانشگاهی فرانسوی از کشورمان در اردیبهشت ماه سال آتی خبر داد.

شیوه نامه برگزاری دوره انگلیسی دانشگاهی برای اعضاء هیأت علمی بررسی شد

در سیزدهمین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه که سوم اسفندماه جاری با حضور رییس دانشگاه و اعضای شورا برگزار شد، دکتر خاجی از بازدید هیأت بلندپایه دانشگاهی فرانسوی از کشورمان در اردیبهشت ماه سال آتی خبر داد.
در ابتدای این نشست کلیات شیوه نامه پیشنهادی برگزاری دوره انگلیسی دانشگاهی برای اعضاء هیأت علمی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. دوره انگلیسی دانشگاهی با هدف ایجاد اعتماد به نفس و مهارت های ارتباطی اساتید برای انجام فعالیت های بین المللی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می شود. تکنیک های آموزش و روش برگزاری دوره نیز با رایزنی مدرسین دوره با معاونت آموزشی دانشگاه تعیین خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست کلیات شیوه نامه ارائه خدمات پشتیبانی و حمایتی برای انجام فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه تربیت مدرس که بیشتر متمرکز بر حمایت از اجرای اسناد همکاری مابین دانشگاه و شرکای بین المللی است، از سوی دکتر خاجی عنوان شد. در این خصوص دکتر احمدی ساده و متمرکز نمودن شیوه انجام امور و ارائه شیوه نامه مذکور به صورت الگوریتمی برای اطلاع رسانی به اساتید را مقرر کردند.
در ادامه سیزدهمین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی، دکتر احمدی خواستار رایزنی با دکتر صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان جهت تخصیص تعدادی بورسیه به دانشگاه تربیت مدرس و دریافت پیش نویس کتاب زندگی و تحصیل در ایران از وزارت علوم به منظور ارزیابی و بررسی اطلاعات مربوط به دانشگاه شد. وی همچنین در راستای توسعه روابط دانشگاهی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور فرانسه بر آماده نمودن تفاهم نامه های همکاری با دانشگاه های هدف فرانسوی تأکید کرد.