شنبه 24 بهمن 1394 2649

انتخاب مدير گروه باغباني دانشکده کشاورزی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن علوم باغبانی ایران

مدير گروه باغباني دانشکده کشاورزی به عنوان يكي از اعضاي هیئت مدیره انجمن علوم باغبانی ایران انتخاب شد.

انتخاب مدير گروه باغباني دانشکده کشاورزی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن علوم باغبانی ایران

مدير گروه باغباني دانشکده کشاورزی به عنوان يكي از اعضاي هیئت مدیره انجمن علوم باغبانی ایران انتخاب شد.
در انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن علوم باغبانی ایران که پنجم بهمن ماه در جلسه مجمع عمومی این انجمن در محل دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار گردید، دکتر کاظم ارزانی مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، با کسب بیشترین رای از طرف اعضای انجمن به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن علوم باغبانی ایران انتخاب شد.
انجمن علوم باغبانی ایران یکی از انجمن های علمی تاثیرگذار در بخش کشاورزی کشور است که با بیش از 1500 نفر عضو ، از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، در ردیف انجمن های کلاس A قرار دارد.
گفتنی است پس از این جلسه، دکتر ارزانی اظهار امیدواری کرد که این انتخاب بتواند به برگزاری شایسته تر نخستین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران کمک نماید.
شایان ذکر است این کنگره بین المللی قرار است در شهریور ماه سال 1396 به میزبانی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شود .