سه‌شنبه 6 بهمن 1394 2025

ابلاغ کلیات شیوه نامه ارزیابی مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی سال 1395

کلیات شیوه نامه ارزیابی مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی سال 1395، پس از بررسی و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، به معاونت آموزشی ابلاغ شد.

ابلاغ کلیات شیوه نامه ارزیابی مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی سال 1395

کلیات شیوه نامه ارزیابی مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی سال 1395، پس از بررسی و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، به معاونت آموزشی ابلاغ شد.
بر اساس شیوه نامه ارزیابی مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی سال 1395 مقرر شد، دفتر آزمون دانشگاه، اطلاعات کافی در خصوص تعیین ضوابط و معیارهای پذیرش دانشجو و نتایج داوطلبان مرحله اول (که توسط سازمان سنجش برگزار می شود) در اختیار دانشکده ها قرار دهد. متعاقب آن هر دانشکده می تواند روش کلی برگزاری مرحله دوم آزمون را طبق بند ذیل انتخاب و به دفتر آزمون اعلام نماید.
دانشکده ها می توانند در مرحله دوم، آزمون را به دو صورت تک مرحله ای آزمون شفاهی (بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه) و یا دو مرحله ای آزمون کتبی (از چند ماده دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد) و آزمون شفاهی برگزار کنند.
بر اساس شیوه نامه، نوع آزمون مرحله دوم (تک مرحله ای/دومرحله ای)، مورد نظر هر دانشکده باید قبل از اعلام اسامی واجدین شرایط به دفتر آزمون اعلام تا به طور عمومی در سایت دانشگاه اطلاع رسانی و وفق آیین نامه مربوط به مراجع ذی صلاح اعلام گردد.