چهارشنبه 10 مهر 1398 78

برگزاری چهارمین جلسه ی شبیه‌سازی پارلمان در دانشگاه

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی، چهارمین جلسهٔ موت پارلمان تربیت مدرس را روز دوشنبه ۸ مهر ماه در سالن رواق اندیشه دانشکده علوم انسانی برگزار کرد.

برگزاری چهارمین جلسه ی شبیه‌سازی پارلمان در دانشگاه

چهارمین جلسهٔ شبیه‌سازی پارلمان دانشگاه به همت انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی تشکیل و طی آن لایحه‌ای جهت بررسی برگزیده شد و پس از تصویب کلیات آن، نمایندگان در راستای اصلاح مواد آن با یکدیگر بحث و گفتگو کردند.
گفتنی است دانشگاه تربیت مدرس به عنوان اولین میزبان تور دانشگاهی این رویداد بی‌نظیر، در مقام پایگاه ثابتی برای این سلسله جلسات شناخته شده است.