شنبه 6 مهر 1398 122

ششمین کنفرانس بین المللی- منطقه ای تغییر اقلیم برگزار می شود

ششمین کنفرانس بین المللی- منطقه ای تغییر اقلیم، 27 و 28 آبان ماه در سالن همایش های بین المللی مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.

ششمین کنفرانس بین المللی- منطقه ای تغییر اقلیم برگزار می شود

تغییر اقلیم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های عصر حاضر در نیل به توسعه پایدار است. این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بشر در دوره حاضر و آینده برای کشور است. بنابراین لازم است همکاری‌های بین‌المللی در زمینه شناخت پیامدها و روش‌های سازگاری و کاهش اثرات آن صورت پذیرد.
گرمایش جهانی کره زمین پیامدهای اقلیمی زیادی در بسیاری از نقاط جهان داشته که می توان به افزایش قابل توجه دما، تغییر شدت و تعداد بارش های سیل آسا، خشکسالی ها و طوفان های پرقدرت در دریاها و خشکی ها اشاره کرد.
افزایش آگاهی و سازگاری با تغیییر اقلیم به خصوص در کشورهای در حال توسعه که بیشتر در معرض پیامدهای مخرب آن هستند نیازمند مطالعه و توجه بسیار است.
در این راستا وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواشناسی کشور ششمین کنفرانس بین المللی- منطقه ای تغییر اقلیم را 27 و 28 آبان ماه در سالن همایش های بین المللی مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار می کنند.
پیش‌بینی و پیش‌آگاهی‌های اقلیمی، سیل و مخاطرات جوی و اقلیمی، اثرات تغيير اقليم و آسيب‌پذيری ناشی از سیل، خشکسالی و سایر مخاطرات اقلیمی، توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب‌آوری، سازگاری و كاهش پیامدهای زیان‌بار تغيير اقليم وآثار و آسیب‌پذیری اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغيير اقليم از محورهای این کنفرانس می باشد.