چهارشنبه 6 شهریور 1398 103

کارگاه آموزشی کلیات حسابداری و حسابداری شرکت ها برگزار می شود

کارگاه آموزشی کلیات حسابداری و حسابداری شرکت ها، 13شهریور ماه از ساعت 14 تا 18در سالن گردآفرید پارک علم و فناوری دانشگاه برگزار می شود.

کارگاه آموزشی کلیات حسابداری و حسابداری شرکت ها برگزار می شود

در این کارگاه آموزشی که به همت پارک علم و فناوری دانشگاه برگزار می شود، فرزاد فخر آل علی تدریس خواهد کرد.
حسابداری واحدهای غیرانتفاعی، شرکت های تضامنی، سهامی، مسئولیت محدود، تفاوت بین شرکت های سهامی عام و خاص و مفهوم معاملات در بازارهای مختلف مالی از محورهای آموزشی این کارگاه می باشد.