سه‌شنبه 8 مرداد 1398 361

شهریورماه زمان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشکده علوم پزشکی

زمان و محل برگزاری مصاحبه داوطلبان مجاز آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) در 3 رشته دانشکده علوم پزشکی اعلام شد.

شهریورماه زمان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشکده علوم پزشکی

زمان و محل برگزاری مصاحبه داوطلبان مجاز آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) در 3 رشته دانشکده علوم پزشکی اعلام شد.
مرحله مصاحبه برای داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون دکتری تخصصی رشته های بیوشیمی بالینی، فیزیولوژی و علوم تشریحی از 3 شهریور آغاز و تا 6 شهریور ادامه می یابد.
بر اساس این گزارش 3 و 4 شهریور زمان مصاحبه رشته های فیزیولوِی و علوم تشریحی و 5 و 6 شهریور زمان انجام مصاحبه رشته بیو شیمی بالینی است.
داوطلبان برای حضور در جلسه مصاحبه باید علاوه بر کارت شناسایی معتبر، کارت ورود به جلسه را نیز همراه داشته باشند و از مدارک بارگذاری شده خود در پورتال مرکز سنجش پزشکی یک نسخه کپی تهیه کرده و در قالب یک CD در روز مصاحبه تحویل دانشگاه دهند. ارائه پایان نامه در زمان مصاحبه الزامی است.
دانشجویان ترم آخر نیز باید پایان نامه دفاع شده یا آماده دفاع خود را جهت ارائه به گروه مصاحبه کننده به همراه داشته باشند. عدم ارائه پایان نامه موجب کسر امتیاز می شود.