چهارشنبه 19 تیر 1398 312

دانشگاه تربیت مدرس در 4 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

دانشگاه تربیت مدرس برای نخستین بار در سطح کشور در رشته های علم داده ها، مهندسی ایمنی راه و ترابری، مهندسی احتراق و مترجمی زبان روسی در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون تحصیلات تکمیلی دانشجو می پذیرد.

دانشگاه تربیت مدرس در 4 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

دانشگاه تربیت مدرس به استناد مجوزهای اخذ شده از دفتر گسترش آموزش عالی، برای نخستین بار در سطح کشور در رشته های علم داده ها(Data science) ، مهندسی ایمنی راه و ترابری، مهندسی احتراق و مترجمی زبان روسی در مقطع کارشناسی ارشد سال 98 پذیرش دانشجو خواهد داشت.
داوطلبان آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال 98 می توانند به منظور انتخاب رشته به دفترچه شماره 2 آزمون تحصیلات تکمیلی مراجعه کنند.