یکشنبه 2 تیر 1398 212

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه

کارگروه روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه، کارگاه آموزشی جهت معرفی "بورس های اتحادیه اروپا" و "بورس های دوگانه دکتری کوتوتل مشترک با دولت فرانسه" ویژه اعضای هیأت علمی را برگزار می کند.

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه

کارگاه آموزشی معرفی بورس های اتحادیه اروپا (نحوه درخواست برنامه ماری کوری افق 2020 و اقدامات کلیدی برنامه اراسموس پلاس) و معرفی بورس های دوگانه دکتری کوتوتل مشترک با دولت فرانسه روز سه شنبه چهارم تیر از ساعت 9 تا 12 در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی
با سخنرانی دکتر علی طهایی (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی) و دکتر علیرضا هژبری نوبری (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس) برگزار می شود.
علاقمندان برای ثبت نام و شرکت در این کارگاه می باید نام و نام خانوادگی، گروه آموزشی، شماره تلفن همراه و شماره تلفن داخلی خود را به ایمیل آدرس sh.shahrbanian@modares.ac.ir (خانم دکتر شهربانیان- داخلی 5063) ارسال کنند.
گفتنی است به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی گواهی حضور ارائه می شود.