یکشنبه 13 دی 1394 2115

ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 96-1395 اعلام شد

ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 96-1395 مصوب شورای دانشگاه مورخ یازدهم آبانماه سالجاری، جهت اجرا به معاونت آموزشی دانشگاه ابلاغ شد.


ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 96-1395 مصوب شورای دانشگاه مورخ یازدهم آبانماه سالجاری، جهت اجرا به معاونت آموزشی دانشگاه ابلاغ شد.
بر این اساس ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 96-1395 در مقطع کارشناسی ارشد (شبانه و روزانه) دو هزار و 420 نفر می باشد.
ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 96-1395در مقطع دکتری نیز 643 دانشجو می باشد .
گفتنی است ظرفیت پذیرش دانشجو درسال تحصیلی 96-1395در مجموع، دوهزار و 754 نفر می باشد.