سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 377

برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت پسماند در دانشگاه

کارگاه آموزشی تئوری و عملی مدیریت پسماند با محوریت تفکیک از مبدأ زباله در دانشگاه برگزار می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت پسماند  در دانشگاه

این کارگاه به تدریج برای کلیه دانشگاهیان (اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان) از تاریخ 16 اردیبهشت‌ماه سال جاری تشکیل می‌شود.
گفتنی است تفکیک از مبداء زباله یکی از مراحل مشارکت عمومی برای حفظ و نگهداری محیط زیست بوده که علاوه بر سالم‌سازی محیط منجر به رشد و توسعه اقتصادی نیز خواهد شد. در این راستا دانشگاه تربیت مدرس درحال ارتقای سیستم مدیریت پسماند با پیاده‌سازی طرف تفکیک از مبدأ در سطح دانشگاه می‌باشد.