دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 246

دانشگاه ها باید نقش موثری در مراکز تصمیم گیری قدرت داشته باشند

معاون آموزشی وزیر علوم در مراسم جشن روز استاد که پانزدهم اردیبهشت ماه در سالن استاد مطهری برگزار شد، بر لزوم تقویت جایگاه آموزش عالی در ارکان مدیریتی کشور تاکید کرد.

دانشگاه ها باید نقش موثری در مراکز تصمیم گیری قدرت داشته باشند

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به نقش مهم دانشگاه ها اظهار داشت: دانشگاه ها جایگاه ویژه ای در آموزش عالی دارند و ما در آموزش عالی با 3 چالش اساسی مواجه هستیم که دانشگاه ها باید آن را مورد توجه قرار دهند. اول آنکه تقاضای ورود به دوره تحصیلات تکمیلی زیاد است و ما شاهد این هستیم که سالانه 20 هزار دانشجو دکتری وارد جامعه می شود که نهایت 4 هزار نفر از آن ها جذب دانشگاه ها می شوند و بقیه وارد کارهایی می شوند که نیاز به تحصیلات بالای دانشگاهی ندارد.
وی تغییر در منابع مالی آموزش عالی را از دیگر چالش های آموزش عالی عنوان کرد و گفت: امروز بحث تغییرات در منابع مالی آموزش عالی به صورت جدی تری مطرح است و و با توجه به کمبود منابع و شرایط اقتصادی ما با مشکلات بیشتری در منابع مالی روبرو هستیم و باید با کوچک سازی نظام آموزش عالی و فعال تر کردن بخش خصوصی، ساماندهی موسسات آموزش عالی و تغییرات در اثربخشی آموزش عالی در این رابطه چاره اندیشی کنیم.
دکتر شریعتی تصریح کرد: کاهش و تضعیف جایگاه آموزش عالی در ارکان مدیریتی کشور دیده می شود و باید نقش دانشگاه ها در این زمینه بیشتر شود و دانشگاه ها نقش موثری در مراکز تصمیم گیری قدرت داشته باشند. همچنین دولتمردان نیز باید به جایگاه آموزش عالی توجه کنند و حل و بررسی معضلات جامعه را به دانشگاه ها واگذار نمایند که قطعا نتیجه بهتری خواهد داشت.