چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 176

جشنواره غذای دانشجویی برگزار شد

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها "جشنواره غذای دانشجویی" را برگزار کرد.

جشنواره غذای دانشجویی برگزار شد

جشنواره غذای دانشجویی ویژه غذاهای سنتی ایران، با هدف ترویج و معرفی غذاهای اصیل و مفید ایرانی و ایجاد فضای همدلی و کارجمعی دوشنبه نهم اردیبهشت ماه با حضور حدود 30 شرکت کننده در سالن شماره 2 تالار شکرانه برگزار شد.
در پایان این جشنواره و پس از ارائه امتیاز توسط داوران، نفرات اول تا سوم معرفی شدند. بر این اساس به نفر اول مبلغ 300 هزار تومان، نفر دوم 250 هزار تومان و به نفر سوم مبلغ 150 هزار تومان جایزه نقدی تعلق گرفت. همچنین از 3 شرکت کننده برگزیده ی دیگر با اهدای جایزه 100 هزار تومانی تقدیر شد.