چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 437

برگزاری المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور در دانشگاه تربیت مدرس

بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور، روزهای 12 و 13 اردیبهشت در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برگزاری المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور در دانشگاه تربیت مدرس

بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور (دانشگاه هاي استان تهران و البرز به مركزيت دانشگاه تربیت مدرس ) با همکاری مشترک سازمان سنجش آموزش کشور، طی روزهای پنج شنبه 12 و جمعه 13 اردیبهشت ماه جاری در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه برگزار می شود.