سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398 948

سخنرانی پروفسور دزینسکی رئیس آکادمی علوم لهستان در دانشگاه

پروفسور جرزی دزینسکی رئیس آکادمی علوم لهستان، هشتم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات شهید چمران دانشگاه سخنرانی می کند.

سخنرانی پروفسور دزینسکی رئیس آکادمی علوم لهستان در دانشگاه

پروفسور جرزی دزینسکی از اساتید بنام بیوشیمی اتحادیه اروپا و رئیس آکادمی علوم لهستان به دعوت دکتر احمدی، 8 اردیبهشت با حضور در دانشگاه حول محورهای؛ زمینه های پژوهشی اولویت دار در سیاست گذاری علمی کشور لهستان، ساختار آکادمی علوم لهستان و نحوه تعامل آن با دولت و دانشگاه های لهستان سخنرانی و ظرفیت های احتمالی همکاری دانشگاه تربیت مدرس با همتایان لهستانی را بررسی می کند.
این سخنرانی از ساعت 14:30 تا 16 روز یک شنبه 8 اردیبهشت در سالن اجتماعات شهید چمران دانشگاه برگزار می شود.