دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 918

تصویب شیوه نامه اعلام و ثبت نمرات درسی برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

در نشست 26 فروردین ماه شورای دانشگاه، شیوه نامه اعلام و ثبت نمرات درسی برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری به تصویب رسید.

تصویب شیوه نامه اعلام و ثبت نمرات درسی برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

در این نشست دکتر کلباسی معاون آموزشی دانشگاه شیوه نامه اعلام و ثبت نمرات درسی برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را مورد بررسی قرار داد.
وی تصریح کرد: به منظور به روز نمودن اطلاعات کارنامه تحصیلی دانشجویان و تسریع در اجرای فرآیند ها و روان سازی مقررات آموزشی بر مبنای طرح تحول راهبردی دانشگاه این شیوه نامه تنظیم شده است. این فرایند در سه مرحله ثبت اولیه نمرات، مهلت اعتراض و ثبت نهایی نمرات و قفل آنها تعریف شده است.
همچنین در صورت عدم ثبت به هنگام نمرات از سوی اعضای هیات علمی، مطابق آیین نامه تخلفات آموزشی با آنان برخورد خواهد شد.
در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا و با اعمال اصلاحات جزئی، شیوه نامه اعلام و ثبت نمرات درسی برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری با اکثریت آرا به تصویب رسید.