چهارشنبه 28 فروردین 1398 466

ابلاغ آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره دکتری

محمدرضا آهنچیان صبح امروز در نشست اعضای کارگروه‌های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی در سالن شهید چمران دانشگاه گفت: آئین نامه جدید دوره دکتری که مربوط به راه اندازی و ارزشیابی این دوره‌ها است، اخیراً به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و برای دوره‌های تخصصی تعریف شده است که نظارت و اجرای این آئین نامه به عهده کارگروه‌های تخصصی شورای گسترش وزارت علوم گذاشته شده است.

ابلاغ آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره دکتری

وی افزود: کارگروه‌های تخصصی شورای گسترش وزارت علوم در سال ۹۷ راه اندازی شد که شامل سه کمیسیون برنامه ریزی، گسترش و پژوهش و فناوری بود.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش عالی وزارت علوم اظهار داشت: در این شورا کارگروه‌های تخصصی وجود دارد که محوری ترین واحدهای ستادی در تحول و توسعه آموزش عالی به شمار می‌روند.
آهنچیان تأکید کرد: اصلاح و بهبود دور جدید فعالیت‌های کارگروه‌های تخصصی این شورا در دست انجام است که یکپارچه سازی آموزش و پژوهش برای دستیابی به اهداف عالی نظام آموزش عالی از اهداف پیش روی این کارگروه‌ها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: کارگروه‌های تخصصی شورای گسترش آموزش عالی باید ایده‌های خلاقانه و نو، تصمیمات مبتنی بر مطالعه و استدلال علمی و نظارت بر عملیات و اجرا داشته باشند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش عالی وزارت علوم با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر اعضای کارگروه تخصصی شورای گسترش و برنامه ریزی، ادامه داد: تا ۲۸ فروردین ماه سال جاری برای ۵۸۲ عضو کارگروه‌های تخصصی شورای گسترش آموزش عالی، حکم صادر شده است که بیشترین تعداد برگزیدگان اعضای این کارگروه‌ها از دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و فردوسی مشهد هستند.
وی افزود: جلسه اول تمامی کارگروه‌ها از ۷ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.