سه‌شنبه 21 اسفند 1397 333

اولین کارگاه دوگانگی زبانی در زبان عربی برگزار می شود

گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، کارگاه روش آموزش دوگانگی زبانی در زبان عربی را روز سه شنبه 21 اسفند ماه در دانشکده علوم انسانی برگزار می کند.

اولین کارگاه دوگانگی زبانی در زبان عربی برگزار می شود

در راستای گسترش همکاری بین المللی دانشکده علوم انسانی دانشگاه با دانشگاه سوربن فرانسه، کارگاه روش آموزش دوگانگی زبانی در زبان عربی روز سه شنبه 21 اسفند ماه از ساعت 8 تا 18 در سالن استاد شکویی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
مدرس این کارگاه پرفسور فردریک لاگرانژ، مدیر گروه مطالعات عربی دانشگاه سوربن فرانسه می باشد.
این گارگاه به منظور تقویت همکاری های بین المللی دانشگاه و استفاده از دست آوردهای نوین دانش آموزش زبان عربی در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
در این همایش تعداد 40 نفر از اساتید بنام و دانشجویان دکتری زبان وادبیات عربی از 16 دانشگاه کشور شرکت می کنند.
گفتنی است رشته آموزش زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشد، با تلاش گروه زبان عربی، تنها در دانشگاه تربیت مدرس دایر است واین امر برای دانشگاه یک موفقیت منحصر بفرد به شمار می رود.