متن کامل خبر


 
کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی و مهندسی شیمی

خلاصه خبر: کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی در روز چهارشنبه مورخ 24 آبان ماه جاری با حضور 35 تن از اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی و مهندسی شیمی برگزار گردید.

کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی در روز چهارشنبه مورخ 24 آبان ماه جاری با حضور 35 تن از اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی و مهندسی شیمی برگزار گردید.

bullet

bullet

 

bullet

 

bullet

 

bullet

 

bullet

 

bullet

 

27 آبان 1396 / تعداد نمایش : 855