کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 غزال تشكري روزانه 1392
2 طاهره گرداني روزانه 1395
3 گلناز نوري روزانه 1395
4 ليلا لوچ ملکي روزانه 1395
5 حسين عليمرادي روزانه 1395
6 فاطمه عظيميان زواره روزانه 1396
7 مليحه نوروزي روزانه 1396
8 رضا فرهنگي روزانه 1396
9 محسن اكبريان روزانه 1396