کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 محسن اكبريان روزانه 1396
2 ليلا لوچ ملکي روزانه 1395
3 فاطمه عظيميان زواره روزانه 1396
4 مليحه نوروزي روزانه 1396
5 طاهره گرداني روزانه 1395
6 رضا فرهنگي روزانه 1396