زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدغلامرضا موسوی مهندسی بهداشت محیط استاد مهندسی بهداشت محیط تصفیه بیولوژیکی آلاینده های آب ،فاضلاب وهوا - تلفیق فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته و بیولوژیکی در حذف آلاینده های محیطی و صنعتی جذب آلاینده های آب وفاضلاب وهوا روی جاذب های جدید
عباس رضایی میکروبیولوژی استاد مهندسی بهداشت محیط حذف آلاینده ها از آب وفاضلاب روش های حذف عوامل میکروبی از محیط