زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
عباس رضایی میکروبیولوژی استاد مهندسی بهداشت محیط حذف آلاینده ها از آب و فاضلاب روش های حذف عوامل میکروبی از محیط
سیدغلامرضا موسوی مهندسی بهداشت محیط استاد مهندسی بهداشت محیط تصفیه بیولوژیکی آلاینده های آب، فاضلاب و هوا -تلفیق فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته و بیولوژیکی در حذف آلاینده های محیطی و صنعتی جذب آلاینده های آب و فاضلاب و هوا روی جاذب های جدید