زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علیرضا حیدرنیا آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد آموزش بهداشت وارتقای سلامت متدها و الگوهای آموزش بهداشت
فضل اله غفرانی پور آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد آموزش بهداشت وارتقای سلامت سبک زندگی کیفیت زندگی
شمس الدین نیکنامی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار آموزش بهداشت وارتقای سلامت مدلهای آموزش بهداشت بهداشت زنان و پیشگیری از سرطان پستان
فرخنده امین شکروی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار آموزش بهداشت وارتقای سلامت ارتقای سلامت در ابعاد جسمی و روانی و اجتماعی آموزش بهداشت و بهداشت جامعه
صدیقه السادات طوافیان آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار آموزش بهداشت وارتقای سلامت طراحی و اجرای برنامه آموزشی بومی مبتنی بر مدل کشوری مناسب در خصوص مشکلات بهداشتی، بخصوص دردهای عضلانی، اسکلتی و مصرف مواد مخدر