زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
صدیقه السادات طوافیان آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد آموزش بهداشت طراحی و اجرای برنامه آموزشی بومی مبتنی بر مدل کشوری مناسب در خصوص مشکلات بهداشتی، بخصوص دردهای عضلانی، اسکلتی و مصرف مواد مخدر -
شمس الدین نیکنامی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار آموزش بهداشت مدلهای آموزش بهداشت بهداشت زنان و پیشگیری از سرطان پستان
فضل اله غفرانی پور آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد آموزش بهداشت سبک زندگی کیفیت زندگی
علیرضا حیدرنیا آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد آموزش بهداشت متدها و الگوهای آموزش بهداشت -
فرخنده امین شکروی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار آموزش بهداشت ارتقای سلامت در ابعاد جسمی و روانی و اجتماعی آموزش بهداشت و بهداشت جامعه