آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه سم‌شناسی عمومی خانم آقازاده      
2 آزمایشگاه سم‌شناسی سلولی خانم آقازاده      
3 آزمایشگاه آنالیز سم‌شناسی خانم آقازاده      

bulletوسایل اولیه آزمایشگاهی

 •  اسپکتروفتومتر سی سیل (UV-Visible)
 • ترازو دیجیتال
 • PH متر و الکترود
 • ورتکس ( شیکر لوله ای )
 • میکروسکوپ الکترونی
 • ست سمپلر
 • یخچال و فریزر
 • هیتر و اسیتر
 • هود شیمیایی
 • هود لمینار
 • چهار عدد کامپیوتر و سه عدد پرینتر