آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه آلودگی هوا سید غلامرضا موسوی سید جواد شکراله زاده س 5 پ- طبقه اول -اتاق 103 4580
آزمایشگاه بیوالکتروشیمی عباس رضایی سید جواد شکراله زاده س 5 پ- طبقه زیرزمین 4582
آزمایشگاه زیست فناوری محیطی سید غلامرضا موسوی سید جواد شکراله زاده س 5 پ- طبقه زیرزمین 3557
آزمایشگاه فرایندهای نوین تصفیه آلاینده ها سید غلامرضا موسوی سید جواد شکراله زاده س 5 پ- طبقه زیرزمین 3863
آزمایشگاه میکروب شناسی محیطی عباس رضایی سید جواد شکراله زاده س 5 پ- طبقه اول -اتاق 108 4583
آلودگی هوا ... اردلان سلیمانیان ساختمان 5 پزشکی- طبقه 1- 3596