متن کامل خبر


 
کارگاه هوش هیجانی 2 در خوابگاه موسی نژاد برگزار شد

خلاصه خبر:

برخی از رویکردهای روانشناختی معتقدند که نیاز به ارتباط، یکی از نیازهای اساسی انسان است و بسیاری از آسیبهای روانشناختی در بستر یک ارتباط مخرب، شکل می گیرد.
پی ریزی ارتباط صحیح خصوصا در محیط خوابگاه نیازمند پذیرش تفاوتهای دیگران، داشتن سبک ارتباطی قاطعانه و تمرین مهارتهایی است که می‌تواند به ارتباط سازنده دانشجویان کمک نماید.
به همین منظور با حضور روانشناسان مرکز مشاوره، کارگاهی به منظور تقویت مهارت‌های ارتباطی دانشجویان، پی ریزی و در روز پنج شنبه، ۱۰ اسفند ماه در سالن مشاوره خوابگاه موسی نژاد با تعدادی از دانشجویان علاقمند خوابگاه‌های دانشکده کشاورزی برگزار گردید و پیرامون تقویت مهارت‌های ارتباطی خصوصاً در محیط خوابگاه، مباحثی ارایه شد.

13 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 760