متن کامل خبر


 
راه‌اندازی دفتر مشاوره روانشناختی در خوابگاه‌ها

خلاصه خبر: مرکز مشاوره دانشگاه در خوابگاه‌های شهید باقری، شهید مدرس و سماء سه دفتر مشاوره روانشناختی راه‌اندازی نموده‌است.

مرکز مشاوره دانشگاه در خوابگاه‌های شهید باقری، شهید مدرس و سماء سه دفتر مشاوره روانشناختی راه‌اندازی نموده‌است.

ردیف خوابگاه تاریخ شروع به فعالیت ایام هفته ساعت مکان
1 شهید باقری 95/5/1 دوشنبه‌ها 20-17 اتاق نهاد و مشاوره روانشناسی
2 شهید مدرس 95/6/1 یکشنبه‌ها 20-17 اتاق نهاد و مشاوره روانشناسی
3 سماء سه 95/6/1 دوشنبه‌ها 20-17 اتاق نهاد و مشاوره روانشناسی

 

30 مرداد 1395 / تعداد نمایش : 1683