متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
آئین‌نامه انتقال خارج به داخل ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری Exam دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئین‌نامه انتقال خارج به داخل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی Exam دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
تقاضانامه ادامه تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی Exam دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی Faculty استاد
دستورالعمل واحد موظف و ساعت موظف تدریس اعضای هیأت علمی Faculty استاد
آئین‌نامه ارتقاء مرتبه Faculty استاد
آئین‌نامه استاد نمونه Faculty استاد
دستورالعمل استاد نمونه کشور Faculty استاد
دستورالعمل ترفيع پايه تشويقی Faculty استاد
آئین‌نامه اصلاحی پایه تشویقی بند (د) Faculty استاد
آئین‌نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاه‌ها Faculty استاد
آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه جدید دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی‌های 94 و بعد از آن Management دانشجو ارشد
آئین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی‌های 88 تا 93 Management دانشجو ارشد
نحوه محاسبه مشروطی در مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی‌های 88 تا 93 (کلیه دوره‌ها) Management استاد/دانشجو ارشد
آئین‌نامه دکتری ورودی‌های 89 و بعد از آن Management دانشجو دکتری
آئین‌نامه دکتری ورودی 88 Management دانشجو دکتری
آئین‌نامه دوره دکتری ورودی‌های 84 تا 87 Management دانشجو دکتری
شیوه‌نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94 Management دانشجو دکتری
شیوه‌نامه اجرایی ارزیابی جامع دکتری ورودی‌های سال 89-88 و بعد از آن Management دانشجو دکتری
دستورالعمل اجرائی ارزیابی جامع دوره دكتری ورودی‌های 84 تا 87 Management دانشجو دکتری
شیوه‌نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت تحصیل مجاز دانشجویان Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن Management دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان كارشناسی‌ارشد ورودی 88 تا 93 Management دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان كارشناسی‌ارشد ورودی‌های 86و87 Management دانشجو ارشد
دستورالعمل اجرایی تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی‌های 85 و قبل Management دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری (ویژه دانشجویان دکتری ورودی 95 و بعد از آن) Management دانشجو دکتری
شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان دکتری ورودی 88 و بعد از آن Management دانشجو دکتری
شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان دكتری ورودی‌های 84 تا 87 Management دانشجو دکتری
دستورالعمل اجرایی تمدید تحصیلی دکتری تخصصی ورودی‌های 83 و قبل Management دانشجو دکتری
بخشنامه سازمان وظیفه عمومی درخصوص حداکثر سنوات ارفاقی Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول درمقطع کارشناسی‌ارشد Management دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
شیوه‌نامه انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول درمقطع دکتری Management دانشجو دکتری/دانش‌آموختگان
آئین‌نامه شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی‌ارشد (ورودی‌های مهرماه1386 و پس از آن) Management دانشجو ارشد
آئین‌نامه شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری (ورودی‌های مهرماه 1386 و پس از آن) Management دانشجو دکتری
آئین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل اجرایی ماده 2 آئین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی در دوره‌های آموزش عالی Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی دز دوره‌های آموزش عالی Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
شیوه نامه اعطای جایزه به پذیرفته شدگان برتر مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری آزمون ورودی سال 94 و بعد Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ازآموزشی پژوهشی به آموزشی Management دانشجو ارشد
ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص افزایش مدت مرخصی زایمان دانشجویان Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از كشور به دانشگاه‌ها، موسسه‌های آموزش عالی و مراكز پژوهشی داخل Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مدارک پزشکی دانشجویان (اجرا از تاریخ 97/08/06) Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه معادل سازی واحدهای درسی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری (اجرا از تاریخ 97/08/06) Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه اجرایی پذیرش و معرفی دانشجویان مهمان در مقاطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه اعلام نمره درس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول در دوره کارشناسی‌ارشد در هر سال تحصیلی Management دانش‌آموختگان
دستورالعمل انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول در دوره دکتری تخصصی در هر سال تحصیلی Management دانشجو دکتری/دانش‌آموختگان
دستورالعمل اجرایی دانشجویان مهمان Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه شاهد و ایثارگر Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه بازنگری در «برنامه درسی» رشته‌های تحصیلی Planning دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها Planning استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
آئین‌نامه برنامه‌ریزی جامع آموزشی دانشگاه تربیت مدرس Planning سایر
شرح وظایف مدیران گروه‌های آموزشی Planning استاد
کلیات برنامه ارتقای دانش و مهارت‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه Planning استاد
دستورالعمل نحوه محاسبه ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال 1396 Planning سایر
آئين‌نامه كميسيون برنامه‌ريزی جامع آموزشی دانشگاه Planning سایر
شیوه‌نامه استفاده از امکانات آموزشی، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی Tutorials استاد
شیوه‌نامه اعلام درس Tutorials استاد
شیوه‌نامه تعیین حق‌الزحمه ارائه و تکمیل محتوای الکترونیکی درس Tutorials استاد
شيوه نامه تمديد تحصيل دانشجویان دوره آموزش الکترونیکی Tutorials دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان دوره آموزش الکترونیکی از آموزشی-پژوهشی به آموزش محور و بالعکس در مقطع کارشناسی ارشد Tutorials دانشجو ارشد
ضابطه نحوه اخذ پایان نامه و سمینار توسط دانشجویان دوره الکترونیکی ورودی88 Tutorials استاد
شیوه نامه تمدید تحصیلی Tutorials دانشجو ارشد
شیوه نامه اجرایی دوره های آموزشی تکدرس Tutorials دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی Tutorials دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته Tutorials دانشجو ارشد
موارد منجر به قطع رابطه دانشجویی با دانشگاه و محرومیت از تحصیل Tutorials دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری برای ورودیهای 97 و پس از آن Management دانشجو دکتری/دانشجو ارشد